תהליך רישום תינוק שנולד מאם פונדקאית

תהליך רישום תינוק שנולד מאם פונדקאית

​

מסמכים הנדרשים לרישום תינוק מאם פונדקאית במשרד לרישום האוכלוסין:

על פי פרק 13 בחוק של מדינת אוקראינה, שנקרא "מדיניות הרישום של מעמד האזרחי", תוך חודש ימים מלידת התינוק מאם פונדקאית – חובה על ההורים הגנטיים לרשום אותו/ה במשרד לרישום האוכלוסין.רישום התינוק מתבצע במקום לידתו (בליווי אישור חתום מבית החולים שבו נולד/ה) או במקום המגורים של זוג ההורים או של אחד מהם (במידה והורים הגנטיים אינם אזרחים אוקראינים, הרישום מתבצע לפי מקום מגוריה של האם הפונדקאית).

על פי סעיף 11 פרק 1 חלק 3 של "כללי רישום מעמד האזרחי במדינת אוקראינה", במידה והתינוק נולד/ה מאם הפונדקאית, הרישום מתבצע על בסיס מסמכים הבאים:

  • הצהרת בני הזוג (הורים גנטיים)
  • תעודת לידה חתומה על ידי רופא – טופס 103 (מונפק בבית החולים)
  • הצהרת האם הפונדקאית בכך שהיא מסכימה לרשום את הזוג בתור ההורים של התינוק/ת – מאומתת ומאושרת על ידי נוטריון.
  • אישור על קרבה גנטית של התינוק/ת עם ההורים הגנטיים או של אחד מהם (האב או האם).
  • תעודות מזהות/דרכונים לאימות ואישור זהותם של ההורים הגנטיים.
    במידה וההורים הגנטיים הם אזרחים של מדינה זרה, כל המסמכים חייבים להיות מתורגמים לאוקראינית ומאושרים על ידי נוטריון.
  • תעודת נישואים של ההורים הגנטיים. במידה וההורים הגנטיים הם אזרחים של מדינה זרה, המסמך חייב להיות מתורגם לאוקראינית ומאושר על ידי נוטריון

שירות נוטריון – שירות זה יתבצע בישראל ובאוקראינה אימות תעודות הזהות ו/או הדרכונים וכן תעודת הנישואים.

שירות זה אינו כלול בחבילה של אלפא קליניק.