חובות הפונדקאית

​

הפונדקאית מתחייבת להתנהג ולפעול אך ורק על פי ההוראות המפורטות שניתנות לה על ידי הרופאים של המרכז הישראלי לפונדקאות "אלפא קליניק". לקחת בזמן את כל התרופות, התכשירים הרפואיים שניתנים לה ולבצע את הטיפולים הנדרשים על מנת להצליח בתהליך ההפריה, בעזרת הביציות והזרע הנתרמים על ידי ההורים הגנטיים.הפונדקאית מתחייבת לפני ואחרי ביצוע העברת העוברים לרחמה, להודיע מידית לרופאי המרכז הרפואי וגם להורים הגנטיים על כל שינוי שחל במצב הבריאותי שלה (אפילו אם מדובר בשינוי מזערי).

כמו כן, מתחייבת הפונדקאית לעבור אבחונים נוספים ולבצע טיפולים נוספים כפי שיקבעו במידת הצורך.במהלך ההריון, הפונדקאית תעמוד בכל הדרישות הנקבעות על ידי הרופא בנוגע לסדר יומה, הרגלי אכילה ודיאטה, לקיחת תרופות ותכשירים רפואיים שהומלצו על ידי הרופא של המרכז לפוריות, ולעבור את כל האבחונים והטיפולים הנדרשים על מנת שתעבור ותסיים הריון תקין בתהליך של לידה מוצלחת.